Tin thi đua nhân ngày 2/9
Ban lãnh đạo Tập đoàn thiết bị y tế BQP ra thông báo thi đua chào mừng ngày 2/9

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ Y TẾ BQP

Số:  308b /TTĐ/BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

             Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

 

TIN THI ĐUA

 

          Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2012) và chào mừng sản phẩm máy Vật lý trị liệu Great-12 thứ 3000 của Tập đoàn bán ra thị trường. Ban lãnh đạo Tập đoàn phát động đợt thi đua từ ngày 30/8/2012 đến ngày 15/9/2012 trong toàn Tập đoàn như sau:

          1. Động viên mọi cán bộ, nhân viên, nhà phân phối trong Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ra sức thi đua nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn trong lao động, nâng cao doanh số bán hàng.

          2. Tăng cường quảng bá thương hiệu của máy Vật lý trị liệu Great-12 trên thị trường của 63 tỉnh thành trong cả nước để mọi người biết đến và yêu mến sản phẩm máy Great-12.

          3. Nhà phân phối nhập 05 máy Vật lý trị liệu Great-12 (trong thời gian phát động thi đua từ 30/8/2012 đến 15/9/2012) được tặng 01 blog Cao xương mật ong (Trị giá 2.500.000đ)

          4. Tập đoàn thường xuyên cập nhật, đưa tin về kết quả thi đua để biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong trong đợt thi đua trên webside của Tập đoàn.

          Chúc toàn thể các nhà phân phối trong cả nước đạt thành tích cao nhất.  

 

 

Nơi nhận:

T/M. CÔNG TY

- Các phòng ban trong Tập đoàn                                                     Tổng Giám đốc

- Đại lý độc quyền Khu vực                                                                ( đã ký )                   

- Đại lý độc quyền Miền

- Đại lý độc quyền Tỉnh

- Niêm yết trên webside Tập đoàn                                              Lê Xuân Giang

- Lưu VT – TĐ                                                                                 

 

DĐ:   0988 292 838 Tel:   04 6263 0308

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Thời tiết
Lượt truy cập: 89712
Đang online: 14