Tạp chí Sức khỏe & Tiêu dùng đưa tin về máy KHử độc Ozone Great-13
ược sự quan tâm của Bộ Y tế. Tạp chí Sức khỏe & Tiêu dùng số tháng 10 năm 2013 (Trang 45) Có bài viết về máy Khử độc Ozone Advanced Great-13 của Tập đoàn thiết bị y tế BQP hợp tác với công ty Thanh Hà - Bộ Quốc Phòng sản xuất 
DĐ:   0988 292 838 Tel:   04 6263 0308

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Thời tiết
Lượt truy cập: 89546
Đang online: 22