Thông báo giá bán sản phẩm Great-12
Thông báo giá bán sản phẩm great-12 trên toàn quốc

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ Y TẾ BQP

Số: 2610 TB/BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Hà Nội, ngày 26 tháng 10  năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

“ V/v giá bán sản phẩm máy Vật lý trị liệu Great – 12 ”

(Áp dụng từ ngày 01/11/2012)

 

- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn và qua 4 tháng sản xuất, lắp ráp và phân phối máy Vật lý trị liệu Great -12 trên thị trường.

- Để đảm bảo hoạt động của Tập đoàn ổn định phát triển.

- Theo đề nghị của Phòng Kinh doanh.

 

Ban Lãnh đạo Tập đoàn quyết định và thông báo tới toàn thể quý khách hàng cùng các đại lý và nhà phân phối trên toàn quốc chương trình khuyến mại chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô và 7 năm thành lập Tập đoàn sẽ kết thúc vào ngày 31/10/2012. Kể từ ngày 01/11/2012 giá bán sản phẩm máy Vật lý trị liệu Great -12 là 3.899.990 VNĐ/máy (chưa bao gồm VAT).

 

Nơi nhận:

- Đại lý Miền, Khu vực và tỉnh

- Các Phòng, ban Tập đoàn

- Lưu VT - TĐ

T/M. BAN LÃNH ĐẠO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng

 

DĐ:   0988 292 838 Tel:   04 6263 0308

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Thời tiết
Lượt truy cập: 89546
Đang online: 37