Thông báo bảo hành
Thông báo bảo hành

CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ Y TẾ BQP

Số: 1910/CV/BQP

“ V/v bảo hành,bảo trì máy

VLTL Great -12 ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                       Hà Nội, 19 tháng 10 năm 2012

 

 

Kính gửi: Đại lý cấp Miền, Khu vực và tỉnh

 

Qua gần 04 tháng đi vào hoạt động theo giấy chứng nhận số 24/2012/BYT-TB-CT ngày 21/5/2012 của Bộ Y tế, Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP  thực hiện nghiêm túc việc sản xuất, lắp ráp và bảo hành, bảo trì để giữ độc quyền thương hiệu máy Vật lý trị liệu Greart – 12 và uy tín đối với khách hàng. Các đại lý Miền, Khu vực, tỉnh đã làm tốt công tác quảng bá thương hiệu GREAT - 12 và đưa đến tay người tiêu dùng sử dụng máy đạt hiệu quả cao. Công tác chăm sóc khách hàng và bảo hành máy tích cực làm cho khách hàng yêu mến, tin dùng sản phẩm Great - 12.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua còn có một số đại lý Miền, Khu vực, tỉnh  vẫn chưa thực hiện đúng quy định của Tập đoàn: khách hàng gọi nhà phân phối để bảo hành máy đã đến chậm để khách hàng phàn nàn, máy chuyển về Tập đoàn bị tháo ốc, rách tem bảo hành hoặc tháo máy ra xem xét, tự sửa chữa bên trong gây khó khăn cho công tác bảo hành.

Từ những hạn chế trên, Tập đoàn thông báo đến đại lý các Miền, Khu vực và tỉnh như sau:

1. Đại lý Miền , Khu vực và tỉnh thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các nhà phân phối về thực hiện bảo hành, bảo trì máy theo quy định.

2. Các nhà phân phối giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng thật cụ thể, cẩn thận nhất là những lưu ý trong khi sử dụng máy. Khi máy có sự cố về kỹ thuật yêu cầu người có máy không tự ý mở máy để kiểm tra hoặc tự sửa chữa.

3. Khách hàng gọi điện thoại đến nhận máy để bảo hành, bảo trì phải đến ngay không để khách hàng đợi chờ, khi nhận máy phải kiểm tra kỹ nếu máy đã mở thì nói rõ với khách hàng và không nhận máy về Tập đoàn bảo hành, bảo trì.

4. Tập đoàn không chấp nhận việc các đại lý Miền, Khu vực và tỉnh các nhà phân phối tự ý vặn ốc, tháo máy xem xét. Những máy trên khi chuyển về Tập đoàn sẽ không được bảo hành, bảo trì

 Vì thương hiệu của máy GREAT - 12 và uy tín với người tiêu dùng đề nghị các đại lý Miền, Khu vực, tỉnh và các nhà phân phối thực hiện nghiêm túc triệt để.

 

Nơi nhận:

- Đại lý Miền, Khu vực và tỉnh

- Lưu VT-TĐ

T/M.BAN LÃNH ĐẠO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Tùng

 

DĐ:   0988 292 838 Tel:   04 6263 0308

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Thời tiết
Lượt truy cập: 89546
Đang online: 39