Quyết định xử phạt bán phá giá
Quyết đinh xử phạt hệ thống bán phá giá sô 1010


CÔNG TY CỔ PHẦN

TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ Y TẾ BQP

Số: 1010/QĐ/BQP

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BLĐ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THIẾT BỊ Y TẾ BQP

(V/v xử lý vi phạm bán phá giá)

 

                        - Căn cứ luật dân sự nước CHXHCNVN ngày 27 tháng 6 năm 2005

                        - Căn cứ luật Thương mại Nước CHXNCNVN ngày 27 tháng 6 năm 2005

                        - Căn cứ quy chế kinh doanh hoạt động của Tập đoàn

                        - Căn cứ biên bản làm việc của Ban Thanh tra ngày 01 tháng 10 năm 2012

                        - Xét đề nghị của Phòng Kinh doanh

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Phạt Nhà phân phối Dương Thị Hương (Địa chỉ: Số 32, Ngõ 148, đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Thuộc chi nhánh phân phối khu vực Hà Nội) Với lý do vi phạm bán phá giá máy Great-12 của Tập đoàn không đúng với giá quy định trên toàn quốc.

            Điều 2: Hình thức xử lý: Về tài chính phạt 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng). Đối với đại lý độc quyền khu vực miền Bắc ngừng cung cấp máy Great-12 cho Nhà phân phối Dương Thị Hương.

            Điều 3: Nhà phân phối Dương Thị Hương và đại lý độc quyền khu vực miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng ban và cá nhân có tên

- Niêm yết và thông báo trên website

- Lưu VP

              T/M. BAN LÃNH ĐẠO

           Tổng Giám đốc

           (Đã ký)

 

 

             Lê Xuân Giang

 

 

 

 

 

 

DĐ:   0988 292 838 Tel:   04 6263 0308

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Thời tiết
Lượt truy cập: 89546
Đang online: 33