Vài lưu ý trong sinh hoạt Câu lạc bộ - Đội - Nhóm cơ sở (19/03/2010)

Như chúng ta đã biết, Chi hội, Câu lạc bộ, Đội, nhóm… là một trong những hình thức thu hút tập hợp thanh niên vào hoạt động hiệu quả nhất hiện nay đối với địa bàn nông thôn và kể cả ở những nơi khác. Đó chính là nơi tập hợp thanh niên cùng sở thích, có thể nhiều thành phần, nhiều đối tượng...

DĐ:   0988 292 838 Tel:   04 6263 0308

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Lê Xuân Hà (Giang)click vào để chat

Thời tiết
Lượt truy cập: 89546
Đang online: 44